Jeffrey Cross
Jeffrey Cross

Rozhraní solenoidu bubnu pro taktilní metronom

Na Wayne a Layne naši dobří přátelé, dobře, Wayne a Layne (opravdu Adam a Matt, kteří jsme nedávno profilovali) publikovali sestavu průvodce pro upomínku své vynikající soupravy Tactile Metronome.

Pokud jste se zastavili u našeho stolu u Maker Faire, musíte si zahrát s naším velkým bubnovým demo Tactile Metronome. Spousta lidí měla otázky o tom, jak jsme řídili solenoid pro bubeníka, takže jsme se rozhodli, že to zapíšeme, až se vrátíme domů. Pro bubnový úderník jsme použili elektromagnetický solenoid, který se skládá z cívky drátu navinutého kolem pohyblivého kovového jádra. Když je proud přes cívku, kovové jádro se pohybuje na krátkou vzdálenost. Bohužel, piny na mikrokontroléru jsou relativně slabé, což znamená, že mohou dodávat pouze 20-40 miliampérů (mA) proudu ve srovnání s 1 amp čerpaním našeho solenoidu. To znamená, že nemůžeme přímo připojit mikrokontrolér k solenoidu, protože by nebyl dodáván dostatek proudu. Obvyklým řešením tohoto problému síly pohonu je použití tranzistoru jako přepínače.

Rozhraní solenoidu bubnu pro taktilní metronom

V hale Tvůrce

Wayne a Layne dělají vynikající, otevřený zdroj Tactile Metronome kit dostupný v Maker Shed.

Podíl

Zanechat Komentář